ÁSZF

Általános szerződési (vásárlási) feltételek

 

A Béres Gumi Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) webshop ( autógumi árusítás) tárgykörben. A szerződés elfogadásával partnerünk elfogadja interneten történő vásárlási feltételeinket.

 

A weboldalon közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek és a készlet erejéig érvényesek.

 

1. Az ÁSZF hatálya

1.1. Jelen ASZF hatályos 2008. október 1. napjától.

1.2. Az ÁSZF kiterjed a Béres-Gumi Kft interneten történő eladás tárgykörben megkötött Szerződésre

1.3. Az ÁSZF szabályozza

· a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

1.4. Az Igénylőlap tartalmazza a Megrendelő által

· megrendelt áru megnevezését,

· választott fizetési módot.

1.5. A Szerződés megszűnik, amennyiben azt valamelyik fél felmondja.

1.6. A Szerződés Eladó általi felmondása akkor hatályos, ha azt

a) az Eladó kézbesítője útján közvetlenül eljuttatja a Megrendelőhöz,

b) vagy tértivevénnyel feladott levélben kikézbesítette az Megrendelőhöz,

c) vagy a megrendelő által a Szerződés megkötésekor megadott kapcsolattartói email címre eljuttatja e-mailben.

A tértivevénnyel feladott levelet kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az “nem kereste” vagy “átvételt megtagadta” jelzéssel érkezett vissza.

 

1.7.A Megrendelő a Megrendelői Szerződést írásban (hagyományos vagy elektronikus levélben) megküldött rendes felmondással, illetve az Eladó ügyfélszolgálatán személyesen mondhatja fel. 

2. Az ÁSZF alanyai

2.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed a Béres Gumi Kft-re, mint Eladóra (továbbiakban: Eladó), másrészről a vásárlóra, az Igénylőlapot aláíró Megrendelőre (továbbiakban: Megrendelő).

2.1.1 Az Eladó: Béres Gumi Kft 6000 Kecskemét, Felsőcsalános 60/a

adószám: 12229572-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-074472/38

2.1.2.Megrendelő: az a magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az Eladótól az Igénylőlap alapján terméket vásárol.

3. Az ÁSZF tárgya

3.1. Az Eladó vállalja a Igénylőlapon részletezett termék kiszállítását Megrendelő számára.

4. Megrendelés

A kiválasztott terméket a megrendelő az Igénylőlap kitöltésével tudja megrendelni.

A megrendelés a Béres Gumi Kft írásos, illetve telefonos visszaigazolását követően lép hatályba. Az esetleges adatrögzítési hibákért a Kft felelősséget nem vállal.

 A garnitúrában lévő könnyűfém felnikre csak 4db-os rendelést tudunk felvenni. Gumiabroncsok esetében egyes ritka méretek/kifutó modellek esetében a minimálisan elfogadott mennyiség 2db vagy 4db lehet. A könnyűfém felniknél feltüntetett ár tartalmazza a tehermentesítő gyűrűk árát, csavarokat. Az acél tárcsák ára nem tartalmazza a csavarok árát.

5. Az áru átvétele/házhozszállítás:

A megrendelt termékek belföldön az írásos, illetve a telefonos visszaigazolás után 1-5 munkanapon belül telephelyünkön a meghirdetett nyitvatartási idő alatt vehetők át, illetve kérésre a Dol-Sped Szállítmányozási Kft-vel házhoz szállíttatjuk.

Az áru átvételekor a vevő elismervénnyel vagy a fuvarokmány aláírásával igazolja a hiánytalan, és sérülésmentes teljesítést.Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen a bejelentéstől számítva 2-5 munkanapon belül kicseréljük. Az Eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak. Az árucikk cseréje csak sérülésmentesen, eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges.

Amennyiben kicserélésre bármely okból kifolyólag nincs lehetőség, a vételárat visszafizetjük.

A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik. A termék sérüléséből adódó költségek, valamint a termék visszajuttatásából származó kiadások a vevőt terhelik.

6. Ellenérték megfizetése

A megrendelt termékek árát a Megrendelő a termék átvételekor telephelyünkön, vagy házhozszállítás esetén a futárnak fizeti.

Speciális termékek esetén a teljesítés előleg megfizetéséhez köthető. Erről az igénylőlap visszaigazolásakor a Megrendelőt tájékoztatjuk.

 

7. Személyes adatok

Az Eladó magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan

A személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit.

 A Béres Gumi Kft. a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak (futárszolgálat) átadja. Az alvállalkozók az Eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a megrendeléskor megadott címen a Béres Gumi Kft. jövőbeni ajánlatairól, akcióiról értesíti.

Az Eladó fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, szerződésekre nem vonatkozik.

A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik azzal, hogy az illetékes Városi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

 

 

 

 

Online bejelentkezés

Értékelések

Michelin abroncskereső

Találja meg a megfelelő abroncsot!

Akciók

Kapcsolat

Kapcsolat

Béres Gumi Kft.

H-2370 Dabas Szabadság út 1.